Konkurs Historyczny o Dolinie Karpia

W związku z realizacją przez LGD Konkursu Historycznego o Dolinie Karpia czyli młodzi spisują wspomnienia starszych pokoleń zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa lokalnego z terenu gmin tworzących Dolinę Karpia do zgłoszenia swojego udziału w pracach jury konkursu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 lutego 2015 roku drogą mailową na adres: biuro@dolinakarpia.org lub osobiście w biurze LGD: Zator, ul. Rynek 2.
Z każdej instytucji może zostać zgłoszona jedna osoba (decyduje kolejność zgłoszeń).

Maksymalna liczba członków jury- 7 osób, z tego co najmniej jedna osoba będąca członkiem Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Więcej o pracy Jury w regulaminie Konkursu.


Regulamin

Informacja o wydłużeniu terminu zgłoszeń

Informacja o ostatecznym terminie składania prac konkursowych

Źródło: http://dolinakarpia.org

Pobierz aplikacjęEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi