Punkt konsultacyjny Doliny Karpia

Stowarzyszenie Dolina Karpia serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia, który czynny jest w każdy czwartek w godzinach od 11:00 do 16:00. W Punkcie Konsultacyjnym można otrzymać informacje na temat nowego okresu programowania na lata 2014-2020, tworzenia lokalnej strategii Doliny Karpia, przewidywanego harmonogramu prac oraz wszelkich działań Stowarzyszenia Dolina Karpia w bieżącym okresie programowania. Na pytania zainteresowanych osób odpowiadać będą pracownicy Stowarzyszenia Dolina Karpia. W Punkcie Konsultacyjnym będzie można również wydrukować aktualne rozporządzenia, wytyczne lub inne dokumenty dotyczące nowej perspektywy finansowej.

Informacje na temat opracowywania strategii na lata 2014-2020 można również otrzymać w godzinach pracy biura Stowarzyszenia Dolina Karpia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu. Jeśli zaistnieje potrzeba konsultacji w późniejszych godzinach po 16:00 prosimy również o wysłanie stosownej informacji w tej sprawie na adres mailowy: biuro.lgr@dolinakarpia.org lub telefonicznie na numer: 33/ 8411887.

Już teraz zapraszamy do naszej zakładki „LSR 2014-2020znajdującej się na stronie głównej Stowarzyszenia Dolina Karpia, gdzie znajdą Państwo aktualne dokumenty dotyczące nowego okresu programowania, rozporządzenia i wytyczne, które na bieżąco będą aktualizowane.

Wyrażamy nadzieję, że praca nad wielofunduszową strategią Doliny Karpia będzie przebiegała we współpracy gmin oraz lokalnej społeczności a jej realizacja przyczyni się do rozwoju Doliny Karpia na kolejne lata.

Już dziś zachęcamy Państwa do włączenia się w tworzenie strategii rozwoju naszego regionu!

Źródło: http://dolinakarpia.org

Pobierz aplikacjęEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi