Wielka promocja karnawałowa

Zapraszamy do Zatorlandu wszystkie dzieci przebrane za dowolną postać z bajki lub filmu.   
Odwiedź Park Św. Mikołaja wraz ze swoją Pociechą w okresie karnawału do 18.02 I zapewnij jej darmowy wstęp.

Pobierz aplikacjęEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi