O nas

Dolina Karpia to obszar atrakcyjny turystycznie i przyrodniczo położony na terenie siedmiu gmin w Małopolsce, pomiędzy Krakowem, Oświęcimiem oraz Wadowicami i Kalwarią Zebrzydowską.

Teren dwóch sąsiadujących powiatów: oświęcimskiego (gminy: Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator) i wadowickiego (Brzeźnica, Spytkowice, Tomice) pokryty jest wieloma stawami, chętnie odwiedzanymi przez wędkarzy, fotografów i ornitologów. Tutejszymi ścieżkami przyrodniczymi i dydaktycznymi wędrują wycieczki szkolne. Znaczna część terenów Doliny Karpia została objęta obszarem specjalnej ochrony Natura 2000. Osoby preferujące turystykę aktywną znajdą tutaj sieć ścieżek rowerowych, mogą wziąć udział w organizowanych cyklicznie licznych rajdach oraz spływach kajakowych. Rodziny z dziećmi kierują swoje pierwsze kroki do największego parku ruchomych dinozaurów, a w zimie chętnie odwiedzają Świętego Mikołaja. Po całym terenie prowadzi również Szlak Architektury Drewnianej. Odbywają się tutaj plenery artystyczne, organizowane wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych z Krakowa, funkcjonuje międzynarodowa wymiana kulturalna i turystyczna.

Dolina Karpia to także główny ośrodek hodowli karpia oraz wędkarstwa w Polsce, posiadający rozbudowaną i kompleksową ofertę turystyczną. Szczególnie wart uwagi jest karp zatorski, który został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych oraz zdobył kilka razy znaczące nagrody w konkursach kulinarnych. Trudno szukać na jakimkolwiek innym terenie tak wyśmienitych dań rybnych, jakie serwują tutejsze Koła Gospodyń Wiejskich i restauratorzy! Gdy dodamy do tego jeszcze wyśmienite produkty lokalne oraz ekologiczne, wspaniałe wyroby rękodzielnicze, częstokroć wyrabiane zgodnie ze wzorem pochodzącym z ubiegłych stuleci oraz interesujące imprezy plenerowe odbywające się podczas Festiwalu Doliny Karpia – nie będziemy mieć wątpliwości, że jest to jeden z ciekawszych regionów w Małopolsce.

Dolina Karpia to także miejsce bogate w inicjatywy i przedsięwzięcia wspólne, z których korzyści przeznacza się na stałą poprawę jakości życia mieszkańców. O rozwój regionu dbają Lokalna Grupa Działania Dolina Karpia, Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz Lokalna Grupa Rybacka Dolina Karpia. Podejmowane przez te instytucje działania są komplementarne z założeniami projektów Zachodnia Małopolska oraz Ekomuzeum Doliny Karpia.Więcej na stronie:

www.dolinakarpia.orgEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi